Striekacie automaty

V ponuke máme široký sortiment striekacích automatov pre sériovú výrobu ako aj pre atypickú výrobu.

 

Model PRIMA

Striekací automat Prima
Striekací automat Prima

Je striekací automat pre každého, kto potrebuje zvýšiť kapacitu striekania a kvalitu. Materiál sa pohybuje po papierovom páse, na ktorý sa zachytáva lak, ktorý ide mimo striekaného dielca.  Oproti ručnému striekaniu je úspora 50 % v laku, 50 % v odsávanom vzduchu a stroj prináša 50 % úspory energie oproti ručnému striekaniu. Pracovná šírka je 1300 mm. Rýchlosť posuvu je 1 -3 m/min. Papierová rolká má dĺžku 3300 m. Rameno je vybavené 4 pištolmi.
Video stroja:

 

Model MITO K

Striekací automat Mito K
Striekací automat Mito K

Je riešenie pre malé a stredné výroby. Rameno je vybavené 4 striekacími pištolmi s dvoma nezávislými okruhmi. Model Mito K je kombinácia flexibility a produktivyty v jednom stroji. Na stroji Mito K je možné aplikovať aj lepidlo.

 

Model MITO

Striekací automat MITO
Striekací automat MITO

 

Striekací automat MITO môže byť navrhnutý s jedným alebo dvoma oscilačnými ramenami. Stroj môže byť vybevený okrem papierového dopravníka aj rekuperačným CFB dopravníkom s papierovými filtrami.  Dopravník CFB je špeciálny systém pre zachytávanie striekacích hmôt, ktoré je následné možné použiť pri opätovnom striekaní.

 

Model EASY

Striekací automat Easy
Striekací automat Easy

Stroj EASY je ideálny pre akýkoľvek typ náterových hmôt. Stroj môže byť  vybavený aj vodným filtrom. Vhodné materiály pre striekanie sú okrem dreva aj plast/sklo/kov/cementovláknité dosky/kompozitné materiály. Model EASY je vhodný pre vysokokapacitné výroby. Pracovná šírka môže byť až 1950 mm.

 

Model ROCTRE

Roctre
Striekací automat Roctre

Striekací automat navrhnutý pre striekanie materiálu pri vysokých rýchlostiach. Stroj na vysokú produktivitu pre maximálnu efektívnosť striekania akýchkoľve náterových hmôt.

 

Model FLEXISPRAY

Flexispray na lišty
Flexispray na lišty

Striekací automat Flexispray priebežný striekací automat vhodný pre striekanie akýchkoľvek typov líšt. Možnosť striekať vodou riediteľné laky, rozpúšťadla ako aj UV laky.

 

Model iBotic

Automat iBotic
Automat iBotic

Je vysoko flexibilný striekací systém, ktorý produkuje vysokokvalitne dielce. Robotický systém umožňuje striekať aj hrany alebo tvarovan dielce. Stroj pracuje v kontinuálnom režime ale aj v režime stacionárnom s jednou alebo s dvoma oscilačnými ramenami. iBotic je možné vybaviť suchým filtrom ako aj s mokrou kabínou.
Model iGiotto App

Igiotto App

Je striekací automat pre striekanie 3D objektov. iGiotto App využíva vysokovýkonnú a presnú skenovaciu technológiu aby bola zaistená rýchlosť, presnosť a dôslednosť striekania. Stroj je vybavený automatickým systémom čistenia trysiek čím sa výrazne znižuje čas na údržbu.

Video stroja:

Categories : Povrchová úprava

Pridaj komentár