Aktuálna výzva – pre čerpanie fondov EU

04cd00ed56489ac65a5b6174bb87f126

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného  príspevku zameranú na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02).

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 175 000 000 eur

Dátum vyhlásenia výzvy: 02. 08. 2016

Typ výzvy: otvorená

 

Vyzva

Viac informácií získate kliknutím:
info TU

 

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte na:

info@tekmask.sk