Nárezové centrá SELCO

Selco WN2

Široký sortiment nárezových centier v ponuke

Selco WN 2

Základný model, vhodný do menších firiem
Dĺžka rezu 3200 mm
Posuv klištin 3200 mm
Presah kotúča 60 mm
Otvorenie klieštín 50 mm
Výkon motora 5,5 kW, opcia 7,5 kW

Rýchlovýmenný systém upínania kotúčov
Hlavný pílový kotúč 320 mm
Predrez 200 mm
Tlačenie štítkov, optimalizačný software

Model SK 450/470
Presah pílového kotúča 75 mm alebo 90 mm
Výkon motora až 11 kW
Výkon predrezu 2,2 kW
Dĺžka rezu 3200 mm, 3800 mm alebo až 4400 mm
Možnosť nakladacieho stola
Možnosť Twin Pusher

Model WN6
Presah kotúča 95 mm, 108 mm, 123 mm
Výkon motora až 21 kW
Široký sortiment opcií

Viac informácií: 0907 083 770
info@tekmask.sk