Patróny aj v Biesse

biesse_top-melt-tm10

Novinka – nanášacia jednotka TM10 pre olepovacie stroje Biesse.

 

Máme možnosť používania lepidla v patrónoch na olepovacích strojoch Biesse.

Nanášacia jednotka TM 10 je vhodná pre všetkých čo olepujú každý deň PUR lepidlom pri nižšej kapacite olepených dielcov. Stroj defacto po vypnutí nevyžaduje žiadne čistenie.

Nanášanie lepidla funguje pomcou valčeka.

Celý systém je hermeticky uzavretý čo má za výhodu, že nedochádza ku styku lepidla s vlhkosťou, ktorá je vo vzduchu.

Okrem toho je možnosť mať stroj vybavený aj štandadným systémom vaničky a aj systémom Air Force.

 

Pozrite si video ako funguje nanášacia jednotka TM10 na strojoch Akron:

Viac info: 0907 083 770