IMG_6548

Etážový lis ORMA NPC

Kategórie:

Bližšie informácie

Orma NPC Digit 6/95

 

Hydraulický lis Orma pre lisovanie dielcov za tepla.

 

Rozmer pracovnej plochy: 3000 x 1300 mm

Pohyblivý spodný stôl

Celkový tlak 90 ton

6 hydraulických piestov

Vyhrievanie diathermickým olejom

Boiler 21 kW pre ohrev oleja. Max.teplota 120 stupňov celzia.